asteroida

Artykuły (98)

Wideo (1)

    • Poniedziałek, 26 sierpnia 2013 (07:09)
    NASA opublikowała animację, która streszcza przebieg załogowej misji na asteroidę – wcześniej przechwyconą przed statek kosmiczny i dostarczoną w pobliże Ziemi.  
    NASA, asteroida, kapsuła Orion