Niezwykłe zjawisko - substancja gotuje się i zamarza

Przy odpowiednim ciśnieniu i temperaturze (w okolicach tzw. punktu potrójnego) substancja może jednocześnie istnieć w stanie ciekłym, płynnym i gazowym. Można zobaczyć to na załączonym materiale wideo - tutaj cykloheksan.
Najlepsze tematy