Optyczna lewitacja

Wykorzystując fale świetlne brytyjskim naukowcom udało się dokonać procesu lewitacji mikroskopijnych diamentów (o średnicy mniejszej niż 100 nm). Osiągnięcie to jest o tyle istotne, że może stać się fundamentem do budowy kwantowego komputera. Unoszące się w powietrzu obiekty mają dużą przewagę nad innymi oscylatorami optomechanicznymi, gdyż łatwiej urzymać je w niskiej temperaturze. Dzięki temu mogą być wykorzystywane jako niezwykle czułe sensory.

Do lewitacji użyto techniki tzw. laserowej pęsety. Unoszące się w powietrzu nanodiamenty są największymi obiektami, jakie udało się w ten sposób unieść.
Najlepsze tematy