Gorący węgiel i ciekły tlen

Powyższy materiał wideo pokazuje, co stanie się po wrzuceniu gorącego węgla do ciekłego tlenu, którego temperatura wrzenia wynosi -182 stopnie Celsjusza.
Najlepsze tematy