Antarktyda pozbawiona pokrywy lodowej

Bedmap2 to mapa Antarktydy całkowicie pozbawionej swojej pokrywy lodowej. Opracowało ją British Antarctic Survey (z pomocą satelitów NASA) na podstawie kilkudziesięcioletnich obserwacji kontynentu. Dzięki niej naukowcy będą mogli lepiej zrozumieć, jak biegun południowy reaguje na zmiany klimatu.
Najlepsze tematy