Opona wspierana przez sztuczną inteligencję

Goodyear przedstawił swoją wizję inteligentnych, skomunikowanych opon. W ewoluującym ekosystemie mobilności, którego najważniejszym procesem jest wprowadzenie pojazdów autonomicznych i współdzielenie środków transportu w ośrodkach miejskich, amerykański koncern chce zrewolucjonizować interakcję pomiędzy oponami, pojazdami i ich otoczeniem.

W ubiegłym roku, prezentując oponę koncepcyjną Eagle 360, Goodyear przedstawił wyjątkową, wielokierunkową oponę sferyczną, dostosowaną do wymogów motoryzacji autonomicznej, która zapewniała wyższy poziom komfortu, bezpieczeństwa i manewrowości. Teraz, prezentując Eagle 360 Urban, firma po raz kolejny przekracza granice, demonstrując wizję jak może wyglądać przyszłość.

Reklama

Opona Goodyear Eagle 360 Urban posiada bioniczną skórę z siecią czujników, za pośrednictwem których może sprawdzać własny stan i zbierać informacje o otaczającym ją środowisku, w tym o nawierzchni. Dzięki łączności z innymi pojazdami, a także infrastrukturą drogową i systemami zarządzania ruchem , Eagle 360 Urban otrzymuje w czasie rzeczywistym informacje o swoim otoczeniu.

Łącząc źródła informacji i natychmiastowo je przetwarzając za pośrednictwem sieci neuronowych działających w oparciu o algorytmy głębokiego uczenia (deep learning), opona Eagle 360 Urban wybiera i realizuje określone działania. Wspierana przez sztuczną inteligencję wyciąga wnioski z wcześniejszych działań, aby optymalizować przyszłe reakcje.

Wykonana z super-elastycznego polimeru bioniczna powłoka opony jest prawie tak elastyczna jak ludzka skóra, dzięki czemu może się rozciągać i kurczyć. Ta zewnętrzna warstwa okrywa wytrzymały materiał o strukturze pianki, który pozostaje elastyczny mimo wagi pojazdu. Dzięki tym właściwościom, siłowniki umieszczone pod powierzchnią opony, czyli części które za sprawą impulsu elektrycznego zmieniają swój kształt, działając na tej samej zasadzie co ludzkie mięśnie, wpływają na wygląd poszczególnych elementów bieżnika opony, tworząc ‘dołki’ gdy nawierzchnia jest mokra lub wygładzając powierzchnię bieżnika, gdy droga jest sucha. W ten sposób powstaje nowy bieżnik o bezpiecznej strefie styku.

Dzięki zastosowaniu zmiennego bieżnika, Eagle 360 Urban przekształca się i dostosowuje do aktualnych warunków drogowych i pogodowych. Koncepcyjna opona potrafi następnie przekazać uzyskane informacje oraz zakomunikować wykonane działanie i jego rezultat innym pojazdom, a także urządzeniom znajdującym się w Internecie Rzeczy.

W przypadku uszkodzenia bionicznej powłoki, czujniki w bieżniku lokalizują przebicie. Opona następnie rotuje, tworząc nową powierzchnię styku. Ogranicza to nacisk na miejsce przebicia i umożliwia uruchomienie procesu autonaprawy. Proces ten działa za sprawą materiałów zaprojektowanych w taki sposób, aby przemieszczały się do miejsca uszkodzenia opony. Zachodzące następnie reakcje fizyczne i chemiczne tworzą nowe wiązania cząsteczkowe, które zamykają przebicie.

W tym roku Goodyear zaprosił studentów z francuskiej szkoły projektowania ISD RUBIKA do  opracowania i stworzenia koncepcyjnego pojazdu współpracującego z koncepcyjną oponą Eagle 360 Urban. W ścisłej współpracy z projektantami Goodyeara, studenci przygotowali Vision UMOD, pojazd dla miast przyszłości, dostosowany do nowych wymogów mobilności jutra.