Audi Smart Energy Network - inteligentnie zarządzana elektryczna energia

Pojazd, dom i źródła zasilania w elektryczną energię połączone w jedną, inteligentną sieć. W założeniach pilotażowego projektu Audi Smart Energy Network, wszystkie te elementy ze sobą współpracują, a dodatkowo wchodzą w interakcję z krajową siecią energetyczną.

Pilotażowy projekt jest obecnie w stadium badawczym, w które oprócz Audi i kilku innych partnerów, włączono szereg gospodarstw domowych z okolic Ingolstadt i z regionu Zurich w Szwajcarii. W jego ramach, w tychże gospodarstwach domowych zainstalowano systemy fotowoltaiczne połączone ze stacjonarnymi akumulatorami. Oprogramowanie sterujące w zależności od bieżącego lub planowanego zapotrzebowania, inteligentnie dystrybuuje energię solarną do elektrycznego samochodu, urządzeń gospodarstwa domowego lub systemu ogrzewania budynku. Unikatową cechą projektu jest to, że taka domowa sieć wchodzi w interakcję z krajową siecią energetyczną. Dzięki wbudowanemu interfejsowi komunikacyjnemu, wszystkie te systemy są ze sobą połączone, tworząc wirtualną elektrownię inteligentnie zarządzającą poborem mocy.

Reklama

Podłączone do sieci urządzenia magazynujące energię elektryczną, zapewniają tzw. balans energetyczny. Innymi słowy, równoważą wahania pomiędzy ilością pobranej, a wytworzonej energii elektrycznej i "przechowują" na krótki okres czasu niewielkie porcje energii w akumulatorach, stabilizując w ten sposób sieć. System taki optymalizuje zużycie w gospodarstwie domowym. Właściciele ogniw fotowoltaicznych mogą zwiększyć ilość pozyskiwanej na własne potrzeby energii solarnej, obniżając jednocześnie koszty zakupu energii od dostawców zewnętrznych.

W ramach prac nad bezemisyjną mobilnością segmentu premium, Audi szuka usług wykraczających poza samochód jako produkt. Ważnym aspektem jest tu wzajemne powiązanie tych dziedzin życia, w których samochód nierozerwalnie łączy się z otoczeniem, a szczególny nacisk cztery pierścienie kładą na usługi wymagające interakcji pomiędzy pojazdem, a środowiskiem.

Dowiedz się więcej na temat: Audi | technologie | elektryczność | inteligentny dom