Audi rozwija sztuczną inteligencję

Na najważniejszym światowym sympozjum poświęconym sztucznej inteligencji – NIPS w Kalifornii, koncern z Ingolstadt zaprezentował innowacyjne rozwiązania poświęcone sztucznej inteligencji.

Podczas konferencji i warsztatów poświęconych systemom neuronowym, Audi przedstawiło tzw. mono kamerę wykorzystującą sztuczną inteligencję AI do generowania bardzo precyzyjnych, trójwymiarowych obrazów otoczenia pojazdu.

Reklama

Zasada działania systemu polega na konwencjonalnej kamerze montowanej w przodzie pojazdu, która pełni rolę czujnika. Rejestruje ona wygląd otoczenia z przodu samochodu, obejmując przestrzeń o szerokości ok. 120 stopni i dostarczając 15 obrazów o rozdzielczości 1,3 megapikseli na sekundę. Obrazy te są następnie przetwarzane w sieć neuronową. Następuje tu segmentacja semantyczna, gdzie każdy piksel przyporządkowywany jest do jednej z trzynastu klas obiektów. Umożliwia to systemowi identyfikację i rozróżnienie obiektów napotykanych na drodze: innych samochodów, ciężarówek, budynków, ludzi, oznaczeń na jezdni i znaków drogowych.

System wykorzystuje sieci neuronowe również do tworzenia informacji o odległości od innych obiektów. Wizualizacja tego następuje z wykorzystaniem tzw. linii ISO - wirtualnych granic definiujących stałą odległość. Kombinacja semantycznej segmentacji i szacowania głębi i odległości, pozwala na wytworzenie precyzyjnych, trójwymiarowych modeli aktualnego otoczenia.

Wcześniej, inżynierowie Audi "przeszkolili" sieć neuronową wykorzystując metodę tzw. uczenia bez nadzoru. Uczenie bez nadzoru, w przeciwieństwie do tzw. uczenia nadzorowanego, jest metodą uczenia się na podstawie obserwacji okoliczności i scenariuszy, które nie wymagają posortowanych i sklasyfikowanych wcześniej danych. Sieć neuronowa została w tym wypadku zasilona szeregiem filmów przedstawiających różne sytuacje drogowe, nagranych przy użyciu kamery stereo. W wyniku tego, nauczyła się samodzielnie rozumieć reguły, których używa później do generowania trójwymiarowych informacji, powstających z przetworzenia obrazów pozyskiwanych z mono kamery.

Projekt AEV ma ogromny potencjał interpretowania różnych sytuacji drogowych. Opracowując nowe technologie, Audi czerpie z doświadczeń wielu firm specjalizujących się w pracach nad sztuczną inteligencją.

Najlepsze tematy