Reklama

Jak Rezonans Schumanna, zwany pulsem Ziemi, może wpływać na każdego z nas

Od 1986 roku wiadomo, że istnieje puls planety, zwany - od nazwiska jego odkrywcy - Rezonansem Schumanna. Jest to elektromagnetyczna częstotliwość Ziemi, która przez długi czas uważana była za stałą i wynosiła 7,83 Hz. Okazuje się, że 7,83 Hz to częstotliwość w zakresie fal alfa ludzkiego mózgu. Co to oznacza dla człowieka?

Badaniami tego zjawiska zainteresowała się agencja kosmiczna NASA. Opracowano specjalne urządzenie, które emituje drgania o częstotliwości 7,83 Hz. Okazało się, że powoduje ono harmonizację i uspokojenie umysłu. Instrument jest używany w przestrzeni kosmicznej i stanowi pomoc dla astronautów, którzy przebywają długo z dala od Ziemi.

Reklama

Ze względu na fakt, że mózg astronautów nie odbiera częstotliwość rezonansowej Ziemi, tak jak miałoby to miejsce na powierzchni Ziemi, zaczynają się często nasilać bóle i zawroty głowy, zaburzenia uwagi, a nawet choroba lokomocyjna, szczególnie kłopotliwa w stanie nieważkości. Rosnąca częstotliwość Rezonansu Schumanna oznacza zatem stały wpływ na ludzki organizm, który może być niekoniecznie korzystny. 

Występowanie zjawiska ziemskich fal stojących zostało przewidziane matematycznie przez niemieckiego fizyka, Winfrieda Otto Schumanna już w 1952 roku. Stąd nazwa zjawiska. Zauważył on, że jonosfera i powierzchnia Ziemi tworzą coś jak układ dwóch sfer, które zachowują się jak puszka rezonansowa. Schumann określił nawet jego częstotliwości rezonansowe. Maksymalne amplitudy fal występują dla częstotliwości 7,83 Hz oraz dla jej harmonicznych 14,3 Hz potem 20,8 Hz oraz 27,3 Hz i 33,8 Hz, które zostały nazwane częstotliwościami Schumanna.

Niektórzy sugerują, że odpowiednie zwielokrotnienie częstotliwości Schumanna może wywołać pozytywne skutki zdrowotne. Zwraca się uwagę zwłaszcza na skalę Solfeggio, która jest oparta o częstotliwość Schumanna, nawet mimo tego, że powstała przed jego oficjalnym odkryciem. 

Nie wiadomo dokładnie jak powstaje Rezonans Schumanna. Naukowcy zakładają, że ma z tym związek ogół wyładowań atmosferycznych. Inna teoria sugeruje, że ma na to wpływ aktywność słoneczna, w tym okresowe burze magnetyczne. Prawdopodobnie rezonans jest wypadkową obu tych sił. 

Dopóki jest on na stałym poziomie to wszystko jakoś trwa, ale wystarczy, że nastąpią jakieś jego zmiany to odczuje to każdy, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, co się z nim dzieje. Nie sposób powiedzieć, czy obecnie Rezonans Schumanna pozostaje na poziomie 7,83 Hz czy też wzrósł. Nie da się tego niestety łatwo zweryfikować, bo takie pomiary nie są publikowane online. 


Zmianynaziemi.pl

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: Rezonans Schumanna | ziemie