Reklama

W krajach rozwiniętych żyje się krócej

Kraje rozwinięte nie są wolne od problemów, które skracają długość życia. Największe zagrożenie stanowią narkotyki, broń i wypadki samochodowe, co potwierdzają badania amerykańskich naukowców.

Charakterystyczną cechą jest fakt, że śmierć w wyniku opisanych powyżej przypadków dotyka w większości młodszej części populacji. Jak pokazują dane urazy związane z przemocą, wypadkami samochodowymi, przedawkowaniem (lub zatruciem) narkotykami, są główną przyczyną śmierci Amerykanów w wieku poniżej 44 lat.
 
Śmiertelność spowodowana jednym z tych trzech powodów, w USA jest znacznie wyższa, niż w 12 innych krajach wysoko rozwiniętych, takich jak Austria, Dania, Finlandia, Niemcy, Włochy, Japonia, Holandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania, podaje CTV News.
 
Według danych na rok 2012 średnia długość życia mężczyzn w tych krajach wynosiła 78,6 lat, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych - 76,4 lat. Mężczyźni w ogóle żyją krócej niż kobiety, które w USA dożywają średnio 81,2 lat, podczas gdy w innych krajach rozwiniętych - 83,4 lat.

Tylkomedycyna.pl

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: długość życia | kraje rozwinięte