Reklama

Ważny kontrakt Europejskiej Agencji Kosmicznej dla polskiego przemysłu

Konsorcjum, któremu lideruje Creotech Instruments S.A. wygrało przetarg na budowę w Polsce prototypowej infrastruktury udostępniającej dane i moc obliczeniową dla aplikacji wspierających usługi oparte na obserwacji Ziemi. Projekt „EO INNOVATION PLATFORM TESTBED POLAND” jest jednym z największych przedsięwzięć kosmicznych zleconych kiedykolwiek przez Europejską Agencję Kosmiczną polskim podmiotom. Wartość projektu przekracza 8 mln złotych.

Większości z nas korzystanie z danych dostarczanych przez krążące po ziemskiej orbicie satelity kojarzy się z systemem nawigacji satelitarnej oraz filmami akcji, w których satelity wojskowe pomagają lokalizować i śledzić podejrzanych o przestępstwa lub agentów obcych wywiadów. Dane satelitarne mają jednak dużo szersze zastosowanie i ich rola w kolejnych latach będzie rosła.

Reklama

- Konkurencyjność polskiej gospodarki zależy głównie od inwestycji w innowacje, które dzięki podjętym przez Ministerstwo Rozwoju działaniom staną się wkrótce motorem zmian nie tylko technologicznych, ale przede wszystkim społecznych - ocenia Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju - Cieszy mnie fakt, że współpraca z ESA spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem polskich firm i jednostek badawczo-naukowych. Z całą pewnością stanowi ona szansę na dalszy, dynamiczny rozwój rodzimych przedsiębiorstw oraz ułatwia dostęp do nowoczesnych technologii.

 - Już dziś komercyjne satelity obserwacyjne Ziemi dostarczają dane wykorzystywane przez prywatne firmy reprezentujące bardzo szerokie spektrum branż, a także instytucje publiczne i naukowe - mówi Monika Krzyżanowska, odpowiedzialna za rozwój biznesu w Creotech Instruments S.A. - Dane zbierane przez satelity obserwacyjne Ziemi dostarczają aktualną wiedzę na temat zagrożeń pożarowych i powodziowych, monitorują poziomy rzek i  stan upraw rolnych, rejestrują zasięg i gęstość smogu unoszącego się nad miastami. Pozwalają także zaobserwować subtelne zmiany klimatyczne poprzez rejestrowanie postępu procesów pustynnienia na poszczególnych obszarach lub topnienia lodowców w Arktyce - wymienia Krzyżanowska.

Największa taka chmura w Polsce

W ramach projektu "EO INNOVATION PLATFORM TESTBED POLAND" w Polsce powstanie potężne repozytorium danych obserwacyjnych Ziemi gromadzonych przez satelity Landsat, Evisat, Sentinel i inne. Oprócz stworzenia bazy danych, polskie konsorcjum będzie odpowiedzialne za obsługę serwisów umożliwiających użytkownikom komercyjnym i naukowym pozyskiwanie i przetwarzanie danych satelitarnych. Infrastrukturze bazodanowej będą towarzyszyły wirtualne i fizyczne serwery obliczeniowe, na których użytkownicy komercyjni i naukowi będą mogli uruchamiać dedykowane swoje aplikacje.

Platforma będzie dostępna odpłatnie, ale przedstawiciele świata nauki będą traktowani preferencyjnie. Firmy świadczące komercyjne usługi przetwarzania danych pochodzących z satelitów będą mogły korzystać z dedykowanego systemu działającego w oparciu o infrastrukturę komputerową "CloudFerro EO Cloud".

W skład konsorcjum, na którego czele stoi lider polskiego przemysłu kosmicznego, spółka Creotech Instruments S.A. wchodzą także krajowa spółka CloudFerro Sp. z o.o. oraz niemiecka firma Brockmann Consult Ltd.

- Mimo że z punktu widzenia użytkownika gromadzenie i przetwarzanie danych będzie odbywało się w tzw. ‘chmurze’ (cloud), to te operacje obliczeniowe będą wymagały stworzenia i utrzymywania rozbudowanej i skomplikowanej infrastruktury serwerowej, która powstanie na terenie naszego kraju i będzie to największa tego typu instalacja w Polsce. - mówi Stanisław Dałek, Wiceprezes CloudFerro - Gdyby dane, które będą tam zgromadzone, wydrukować na papierze, wieża ułożona z kartek sięgnęła by Księżyca -tłumaczy Dałek.

Architektura usługi jest autorskim rozwiązaniem członków konsorcjum. Jej podstawową zaletą będzie jednoczesne udostępnianie danych satelitarnych wraz z narzędziami i mocą obliczeniową służącą do ich obróbki. Znacznie zmniejszy to koszty i czas niezbędne do uruchomienia nowych i świadczenia dotychczasowych usług. 

- Ideą, która nam przyświeca jest zbudowanie w Polsce silnego centrum usługowego związanego z przetwarzaniem i udostępnianiem informacji satelitarnych dla całej Europy Centralnej - mówi Grzegorz Brona, Prezes Creotech Instruments S.A. - Creotech Instruments stawia sobie za cel integrację potencjału polskich firm z sektora kosmicznego i stymulację jego rozwoju. Wygrana w przetargu i możliwość rozszerzenia współpracy z ESA, w szczególności w obszarze świadczenia usług w oparciu oddane satelitarne, to bardzo ważny krok na tej drodze - dodaje.

Projekt potrwa dwa lata i składać się będzie z dwóch etapów. Testowe świadczenie usług rozpocznie się po zakończeniu pierwszego etapu wdrożeniowego. Po zakończeniu testów usługi świadczone będą na zasadach komercyjnych.

INTERIA.PL/informacje prasowe

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: ESA | NASA