Reklama

CRM: Nowa "Kopalnia złota"

Firma Connect Distribution wprowadziła na rynek najnowsze wersje dwóch systemów klasy CRM - GoldMine 5.7 oraz recentCRM 1.7. GoldMine 5.7 to popularny system klasy CRM dający małym i średnim przedsiębiorstwom możliwość skorzystania z rozwiązań zawartych zazwyczaj w drogich systemach dla korporacji i dużych przedsiębiorstw. Ułatwia i przyśpiesza pracę działu handlowego i działu marketingu oferując szybki dostęp do kluczowych informacji o kliencie. Dzięki możliwości indeksowania klientów lub firm, użytkownik otrzymuje możliwość trafnej segmentacji rynku oraz efektywnych mailingów i e-mailingów seryjnych.

GoldMine w module Sales Forecasting zawiera zestaw raportów pozwalających na planowanie i prognozowanie wyników sprzedaży na podstawie zebranych danych. Dzięki tym funkcjom GoldMine pozwala na skrócenie cyklu transakcyjnego, osiągnięcie większej wydajności pracy i w efekcie - poprawienia wyników sprzedaży.

Reklama

System GoldMine posiada również rewelacyjne narzędzia web'owe - dzięki opcji Instant Data Capture możliwe jest wprowadzanie danych do systemu wprost z własnej strony www - na przykład zgłoszenia potencjalnych klientów zainteresowanych naszymi produktami. Informacje są automatycznie identyfikowane i indeksowane, dzięki czemu można od razu rozpocząć pracę z nowymi kontaktami. Moduł E-mail Center daje możliwość ustanowienia spersonalizowanych reguł przekazywania e-maili - tak, by wiadomości o określonych właściwościach były automatycznie przekazywane do pracowników o odpowiednich kompetencjach. Dzięki modułowi E-Mail Center istnieje także możliwość zsynchronizowania kontaktów, zadań oraz kalendarza z MS Outlook.

Dzieki modułowi dzielenia się wiedzą - InfoCenter możliwe jest zdefiniowanie procedur , scenariuszy rozmów, z których jednoczęnie może korzystać każdy użytkownik systemu GoldMine.

GoldMine daje także możliwość śledzenia przychodów ze sprzedaży poszczególnych produktów w powiązaniu z akcjami marketingowymi, co daje możliwość rozpoznania, które działania przynoszą największe zyski. System CRM nie byłby kompletny bez możliwości korzystania z urządzeń przenośnych. GoldMine może być zsynchronizowany z komputerami naręcznymi Palm lub Windows CE.

Nowości w wersji 5.7

- Nowy, bardziej intuicyjny interface pozwalający na szybszy dostęp do wszystkich funkcji systemu.

- Nowy instalator ułatwiający instalację odpowiednich modułów pakietu GoldMine poprzez zadawanie ciągu logicznych zapytań.

- iCAL Meeting Requests - nowa funkcja umożliwiająca wysyłanie i odpowiadanie na zaproszenia na spotkania poprzez e-mail przy użyciu standardu iCAL. Umożliwia koordynację terminów spotkań z osobami nie używającymi systemu GoldMine.

- Synchronizacja spod jednego przycisku wpiera pracę odległych użytkowników. Zapewnia aktualizację wszelkich informacji o kontaktach z klientem oraz kalendarza.

- Site Instalator - zaawansowana funkcjonalność dla administratorów znacznie upraszczająca i przyspieszająca proces instalacji, konfiguracji i nadawania uprawnień użytkownikom oraz grupom użytkowników GoldMine.

***

Drugi z nowych programów to recentCRM 1.7. Jest to system zarządzania kontaktami z klientem przeznaczonym dla małej i średniej firmy. Przeznaczony jest dla firm o dowolnym profilu działalności.

System pozwala na automatyzację i synchronizację pracy działów handlowych i marketingowych, poprzez gromadzenie i przetwarzanie informacji o kliencie, historii kontaktów, zadań oraz aktualnie prowadzonych i zamkniętych kontraktach. System recentCRM zawiera funkcjonalność CRM najczęściej wykorzystywane przez małe i średnie firmy.

System umożliwia:

* Utrzymywanie bazy danych firm i osób kontaktowych

* Szczegółową ewidencję wszelkich zdarzeń z klientem (np. telefon, spotkanie, wysłanie oferty, e-mail, otrzymanie zamówienia itd.) i błyskawiczny dostęp do tych danych.

* Wprowadzanie informacji o potencjalnych i zamkniętych kontraktach oraz prognozę i analizę sprzedaży.

* Edycję interfejsu przez administratora oraz dodawanie własnych pól specyficznych dla działalności danej firmy.

* Wyfiltrowywanie grup klientów pod dowolnymi warunkami i szybkie wysyłanie korespondencji seryjnej do wybranej grupy poprzez własny moduł poczty e-mail lub poprzez MS Word.

* Prowadzenie kampanii marketingowych i kojarzenie ich z kontraktami, co pozwala na analizę opłacalności poszczególnych działań marketingowych.

* Bogate możliwości analizy i raportowania. Raporty mogą być zapisywane w popularnych formatach takich jak MS Word, MS Excell, plik tekstowy czy poprzez ODBC do innej bazy danych.

* Przydzielanie i weryfikacja zadań związanych z klientem, lub niezwiązanych.

* Możliwość integracji z innymi bazami danych poprzez moduł raporujący oparty o Crystal Reports.

System oferowany jest w trzech wersjach:

RecentCRM Personal Edition (1-user)

recentCRM SmallOffice (5-user)

recentCRM Enterprise - w pełni skalowalny system od 6 użytkowników

System recentCRM pracuje w technologii Klient - Serwer. Zalecanym systemem operacyjnym dla serwera aplikacji recentCRM jest Win NT/2000 Professional.

INTERIA.PL

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: złoto | użytkownik | firmy | dostęp | e-mail | złota | kopalnia

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje