Reklama

Trzecia Platforma IT - źródło przewagi firm nowej generacji

Samochód bez kierowcy - to połączenie innowacji w użyciu czujników, programowania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym. Pewnego dnia sprawi, że drogi staną się bezpieczniejsze, samochody wydajniejsze, a ludzie mniej zestresowani jazdą. Ale jednocześnie wywoła to poważne zmiany w różnych sektorach, takich jak: transport publiczny, logistyka, ubezpieczenia, handel detaliczny, wymiar sprawiedliwości oraz infrastruktura publiczna.

Zmiany tego rodzaju dotyczą wszystkich obszarów biznesu.  Wykładniczy wzrost mocy obliczeniowej przeniósłi przetwarzanie komputerowe na nowe wyżyny, umożliwiając działania, które kiedyś były nie do pomyślenia. Doprowadził również do rozwoju czterech podstawowych technologii, które zmieniają całkowicie sposób myślenia o biznesie i planowaniu działalności.


·         Chmura oferuje nie tylko możliwości redukcji kosztów i wzrostu tempa reagowania IT poprzez skalowanie infrastruktury i środowisk dewelopersko-testowych, ale również szybki dostęp do podstawowych narzędzi sprzedaży i zarządzania.  Dzięki chmurze kierownictwo firm przestało zadawać sobie pytanie, czy może wykorzystać IT do realizacji swoich celów, ale pyta, jak to zrobić. Przetwarzanie w chmurze zmienia sposób myślenia osób niezajmujących się IT o technologii. 

Reklama

·         Big data. Oprócz lepszej diagnostyki medycznej, nawigowania pojazdami i walki z przestępczością, Big Data stanowi obietnicę wygenerowania informacji, które mogą doprowadzić do prawdziwych innowacji w biznesie i procesach IT. Analiza danych, ustrukturyzowanych lub nie, czasu przeprowadzana tradycyjnie albo w czasie rzeczywistym, umożliwia przewidywanie zachowań klientów i skrócenie cyklu rozwoju produktu. Analiza ta pozwala udoskonalić zarówno istniejące linie działalności (np. badanie reakcji na nowe ubrania w handlu detalicznym), jak i zupełnie nowe (np. wymiana walut online i  kontrakty wymiany płatności odsetkowychdla małych i średnich przedsiębiorstw w bankach).

·         Mobilność. Wszechobecny smartfon jest zaledwie czubkiem góry lodowej. Mikroprocesory i czujniki w urządzeniach powołały do życia Internet Rzeczy, czyli bezpośrednią komunikację między urządzeniami, dały początek edge computingfog computing, powszechnej automatyzacji oraz zwiększyły efektywność  transportu, telekomunikacji, energetyce, pozwoliły rozwijać usługi, reklamę i szereg innych dziedzin. Zjawisko to jest też jednym z głównych czynników rozrywkę zacierających granice pomiędzy pracą a życiem prywatnym wielu pracowników. 

·         Media społecznościowe. Wewnątrz firmy, media społecznościowe umożliwiają komunikację skracającą dystans i czas, ułatwiając współpracę i tworzenie centrów wiedzy oraz wspierają kreatywność. Na zewnątrz firmy, stanowią one dodatkowe kanały, przez które można komunikowac się z klientami i partnerami oraz są źródłem danych potrzebnych do analizy klientów i dostawców.  

 Technologia wyprzedza specjalistów

Rozwój tych czterech podstawowych technologii określanych przez IDC jako Trzecia Platforma w branży ITpociąga za sobą szereg nowych wyzwań.

Jedno z nich związane jest z kadrami. Obecny niedobór talentów informatycznych nasili się w związku z tym, że technologia wyprzedza kształcenie specjalistów. Coraz trudniej będzie znaleźć architektów korporacyjnych, którzy znają się na otoczeniu hybrydowym, podobnie jak osoby z głęboką znajomością business intelligence (BI) i analityki z użyciem wielkich baz danych w czasie rzeczywistym. Trudno będzie też znaleźć kogoś dysponującego właściwą mieszanką talentów przywódczych i wiedzy technicznej, niezbędną do zarządzania zespołami obsługującymi nowy ekosystem.

Kolejnym wyzwaniem jest bezpieczeństwo. Włamania na wielką skalę do systemów sieci detalicznych, firm ubezpieczeniowych i instytucji ochrony zdrowia stanowią poważny cios dla reputacji tych jednostek i przypominają, że zagrożenia związane z systemami pracującymi w oparciu o sieć - zarówno w architekturze chmury, jak i klient-serwer - ewoluują wraz ze zmianami otoczenia technologicznego. Ochrona punktów końcowych, bezpieczeństwo sieci, przywracanie danych, zarządzanie tożsamością i dostępem, zapobieganie atakom DDoS i reagowanie na nie, jak również zarządzanie złożonymi środowiskami i zespołami reagowania na awarie komputerowe (CIRT) - wszystko to wymaga dodatkowych warstw planowania, koordynacji i wiedzy specjalistycznej.

Jest też zjawisko zwane shadow IT. Szefowie linii biznesowych i szeregowi pracownicy coraz lepiej znają się na informatyce. Wielu sądzi, że może samodzielnie podejmować decyzje technologiczne i biznesowe z użyciem rozwiązań CRM online i usług wymiany plików, tworząc jednak przy tym luki w zabezpieczeniach oraz magazynując informacje i systemy potrzebne innym. Wynika to z faktu, że linie biznesowe w coraz większym stopniu finansują własne projekty i zarządzają nimi.

Nad tym wszystkim - Trzecią Platformą, kadrami, bezpieczeństwem i zarządzaniem, musi panować CIO. Jest to odpowiedzialność trudna do udźwignięcia. Ale jest też wielką szansą na przekształcenie swoich organizacji. Jako strażnicy technologii niezbędnej do wykonywania nawet najbardziej prozaicznych zadań, mają prawdopodobnie wpływ na więcej aspektów działalności firmy niż ktokolwiek inny w organizacji.

Skończył się trzeci kwartał 2014 i jest to doskonały moment, aby zweryfikować celność prognoz i podyskutować tak z dostawcami rozwiązań IT, jak i ich użytkownikami o tym, jak globalne przewidywania wyglądają perspektywy lokalnej. W związku z tym zapraszamy na naszą konferencję pt. "Trzecia Platforma IT: źródło przewagi firm nowej generacji", w trakcie której postaramy się zweryfikować przewidywania analityków IDC z początku roku i zastanowić się wspólnie nad tym, jak efektywnie zmierzyć się z przyszłością.

materiały prasowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje