Reklama

TP SA się poprawi

Wszystkie wskazane przez Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP) błędy w funkcjonowaniu telefonicznej Błękitnej Linii zostaną usunięte w terminie - powiedziała PAP w poniedziałek rzeczniczka Telekomunikacji Polskiej (TP) Barbara Górska. Poinformowała też, że TP nie odwołała się od decyzji prezesa URTiP, nakładającej na spółkę obowiązek usunięcia nieprawidłowości w terminie 90 dni. Zadeklarowała, że TP zrealizuje zalecenia URTiP- u w terminie, czyli do początku października.

"Już został powołany specjalny wewnętrzny zespół odpowiedzialny za wykonanie poszczególnych punktów decyzji. Część zaleceń już została przez TP zrealizowana" - powiedziała.

Jej zdaniem, w dużym stopniu zostały zlikwidowane zaległości w sprawach reklamacji i windykacji. "Zwiększyliśmy też liczbę doradców i stanowisk w Błękitnej Linii" - dodała.

Komunikat w sprawie działania Błękitnej Linii URTiP opublikował 5 lipca. Urząd znalazł szereg nieprawidłowości w jej działaniu i nakazał ich usunięcie w ciągu 90 dni.

Reklama

URTiP przeprowadził kontrolę Błękitnej Linii TP w okresie od 20 stycznia do 15 kwietnia 2004 r. Kontrola wykazała, że nie funkcjonuje ona prawidłowo, a TP niewłaściwie oszacowała jej obciążenia.

Na jakość obsługi negatywnie wpływała również ograniczona w początkowym okresie liczba konsultantów. Została ona później powiększona o studentów zatrudnianych na umowy zlecenia po zaledwie dwutygodniowych szkoleniach.

URTiP stwierdził też, że praca osób obsługujących Błękitną Linię TP została źle zorganizowana, w sposób uniemożliwiający bieżące realizowanie zgłoszeń składanych przez abonentów.

Komunikat URTiP-u podał kilka przykładów naruszenia prawa z zakresu telekomunikacji. Np. w Wydziale Relacji z Klientami w Rzeszowie w terminie 14 dni od wniesienia reklamacji nie udzielono odpowiedzi w formie pisemnej aż w 88,89 proc. przeanalizowanych reklamacji, złożonych za pośrednictwem Błękitnej Linii.

Prezes URTiP nakazał TP usunięcie stwierdzonych i wymienionych w decyzji naruszeń w terminie 90 dni od dnia jej otrzymania. Wykonanie postanowień decyzji przez TP zostanie sprawdzone w trakcie kolejnej kontroli Urzędu.

Jeśli stwierdzone naruszenia nie zostaną usunięte we wskazanym terminie, możliwe będzie podjęcie dalszych działań, zmierzających do nałożenia kar pieniężnych - ostrzegł Urząd.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje