Nowa kara dla TP SA

Za nadużycie pozycji dominującej na rynku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Telekomunikację Polską S.A. dwie kary o łącznej wartości 23,5 miliona złotych. Według komunikatu prasowego UOKiK, operator złamał prawo w stosunku do dzierżawców infrastruktury służącej przesyłaniu m.in. sygnałów telefonicznych, telewizyjnych, radiowych, lub internetu.

Pierwsza z wydanych decyzji dotyczyła postępowania wszczętego na wniosek Centrum Telewizji Kablowej "Jim-Sat", który dzierżawi od TP S.A. urządzenia teletechniczne na terenie Słubic. W ocenie Prezesa UOKiK, spółka nadużyła swej pozycji dominującej i narzuciła dzierżawcom infrastruktury teletechnicznej uciążliwe warunki umowy. Między innymi TP S.A. w projekcie nowego kontraktu, zaproponowanego "Jim-Sat" zastrzegła sobie prawo do zmiany ceny w każdym czasie, o dowolną wysokość i bez podania przyczyn. Ponadto Telekomunikacja Polska S.A. zobowiązała dzierżawcę do takiego korzystania z infrastruktury teletechnicznej, które nie doprowadzi do utraty przychodów TP S.A. na rzecz osób trzecich. W ocenie UOKiK oba zachowania są praktykami ograniczającymi konkurencję i przynoszącymi Telekomunikacji nieuzasadnione korzyści.

Reklama

Drugą z decyzji wydano w związku z postępowaniem, które Urząd podjął na podstawie skarg dzierżawców infrastruktury teletechnicznej w całej Polsce. Zarzucili oni TP S.A., że w 2002 r. wprowadziła nowe, wyższe, a w ocenie przedsiębiorców - nadmiernie wygórowane i nieuczciwe ceny dzierżawy. W nowej kalkulacji, Telekomunikacja przyjęła czas trwania umowy za jedyne kryterium różnicujące wysokość cen dzierżawy. TP S.A. nie uwzględniła przy tym faktu, że z urządzeń teletechnicznych korzysta kilku dzierżawców (w tym sama Telekomunikacja). Obie decyzje nie są prawomocne, przysługuje od nich odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

(Enter)

Dowiedz się więcej na temat: Orange Polska S.A. | UOKiK | infrastruktura | telekomunikacja | kara

Reklama

Najlepsze tematy

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje