Z niepokojem o Błękitnej Linii

Rada Telekomunikacji wyraziła zaniepokojenie funkcjonowaniem "Błękitnej Linii TP", a także przyjęła do wiadomości Stanowisko Prezesa URTiP w sprawie sposobu zagospodarowania wolnych zasobów częstotliwości dla sieci ruchomych. Prezes URTiP omówił szczegółowo przypadki nieprzestrzegania prawa w wyniku funkcjonowania Błękitnej Linii TP.

Nawiązując do decyzji z 2 lipca br. określającej zakres naruszenia prawa przez Telekomunikację Polską S.A., Prezes URTiP uzasadnił konieczność wyznaczenia operatorowi 90 dniowego terminu na usunięcie nieprawidłowości. Po tym terminie musi odbyć się ponowna kontrola Urzędu. Dopiero jej wyniki, w przypadku niewykonania decyzji przez operatora, pozwolą wyciągnąć dalsze, bardziej restrykcyjne sankcje wobec TP S.A.

Reklama

Operatorowi przysługuje ponadto prawo do odwołania się od decyzji regulatora oraz do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, co również może wydłużyć proces wyegzekwowania poprawności działania Błękitnej Linii TP.

Rada Telekomunikacji, po wysłuchaniu informacji o wynikach kontroli funkcjonowania Błękitnej Linii TP i działaniach podjętych przez Prezesa URTiP wyraziła głębokie zaniepokojenie zarówno działalnością TP S.A. w zakresie obsługi klientów, jak i słabością regulacji prawnych. Przypadek kontroli Błękitnej Linii TP wskazuje, że ograniczone kompetencje Prezesa URTiP i przewlekłość procedur administracyjnych utrudniają wyegzekwowanie szybkiego naprawienia wadliwie działającego systemu obsługi klienta.

Reklama

Najlepsze tematy

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje