Jak przenieść numery?

20 grudnia br. odbyło się spotkanie z prezesami operatorów sieci telefonii komórkowej, dotyczące usługi przenośności numerów abonenckich pomiędzy sieciami telefonicznymi. Podczas spotkania Prezes URTiP Witold Graboś wyraził zaniepokojenie zbyt długim terminem wprowadzania usługi przenośności numerów deklarowanym przez operatorów sieci komórkowych, jak również brakiem propozycji systemowego rozwiązania tej kwestii.

Abonenci nadal nie mogą korzystać z uprawnienia do przeniesienia przydzielonego im numeru telefonicznego do sieci innego operatora. Dotychczas, w odpowiedzi na wnioski złożone przez operatorów, Prezes URTiP zawiesił możliwość realizacji przenośności numerów do końca grudnia 2004 r. Liczył tym samym, że do tego czasu operatorzy przedstawią docelową koncepcję wdrożenia usługi przenośności numerów. Prezesi operatorów sieci telefonii komórkowej (Polkomtel, Polska Telefonia Cyfrowa, PTK Centertel) zgodzili się, że dla polskiego rynku telekomunikacyjnego najlepszym rozwiązaniem będzie wypracowanie jednolitego modelu przenośności numerów, który obejmie nie tylko sieci komórkowe, ale również sieci telefonii stacjonarnej. Jest to bowiem zgodne ze wskazaniem zawartym w stanowisku Prezesa URTiP na temat przenośności numerów, opublikowanym w maju 2004 r. Prezes URTiP oświadczył, iż ewentualna możliwość kolejnego przedłużenia terminu zawieszenia realizacji uprawnień abonentów w zakresie przenośności numerów będzie uzależniona od przedstawienia przez operatorów sieci komórkowych całościowej koncepcji przenośności numerów oraz harmonogramu jej wdrożenia.

Reklama

Najlepsze tematy

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje