Co dalej z Ustawą?

Jak wykazuje dotychczasowy przebieg obrad senackiej Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury, nadal nie ma pewności co do końcowego kształtu tej fundamentalnej dla porządku informacyjnego regulacji. Źródłem tej niepewności jest głównie postawa rządu, który forsuje m.in. przywrócenie zapisów o rejestracji indywidualnych telefonów komórkowych pre-paid (odrzucony przez Sejm) oraz o dopłatach do usług powszechnych w wysokości 3 proc. przychodów z działalności telekomunikacyjnej (Sejm ustalił 1 proc.).

Korzystając ze swych prerogatyw, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji podjęła kolejną próbę "wyprostowania" niektórych zapisów Prawa telekomunikacyjnego. W liście przesłanym do Marszałka Senatu, senatora Longina Pastusiaka, oraz Przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury Senatu, senatora Jerzego Suchańskiego, PIIT proponuje m.in.:

Reklama

- obniżyć wskaźnik dopłat do usług powszechnych do wysokości 0,5 proc. przychodów z działalności telekomunikacyjnej,

- skreślić art.15 pkt 3, który nakazuje Prezesowi URTiP prowadzić postępowanie konsultacyjne przy rozstrzyganiu każdego indywidualnego sporu między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, dotyczącego dostępu do sieci. Zdaniem Izby, postępowanie konsultacyjne powinno być przeprowadzane przed podjęciem rozstrzygnięć o charakterze ogólnorynkowym a nie w sprawach indywidualnych pomiędzy dwoma operatorami. Co więcej, zapis ten znacznie spowolni procedurę rozstrzygania sporów,

- uściślić zapisy o łączeniu sieci i przenaszalności numerów telefonów komórkowych,

- uściślić zapisy o obowiązkach regulacyjnych w okresie przejściowym,

- zrezygnować z zapisów, zgodnie z którymi operatorzy komórkowi o pozycji znaczącej będą zobowiązani do określania cen usług detalicznych na podstawie kosztów ich świadczenia oraz przedstawiania cennika i regulaminu usług do zatwierdzenia.

Głosowanie Senatu nad ustawą Prawo telekomunikacyjne odbędzie się już w przyszłym tygodniu.

Dowiedz się więcej na temat: infrastruktura | skarbu | Sejm RP

Reklama

Najlepsze tematy

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje