Reklama

Analityka predyktywna IBM pomaga promować krwiodawstwo

Oprogramowanie IBM do analityki biznesowej i predyktywnej zostało wdrożone w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Bydgoszczy. Dzięki rozwiązaniu instytucja może planować skuteczniejsze akcje mające na celu promowanie krwiodawstwa.

W Polsce krwiodawstwo opiera się wyłącznie na dawcach honorowych, czyli osobach, które oddają krew bezpłatnie. Jest ono realizowane przez sieć centrów, takich jak RCKiK w Bydgoszczy, które kwalifikują potencjalnych dawców, pobierają krew, przechowują ją i zaopatrują zakłady opieki zdrowotnej. Do ich zadań należy również realizowanie akcji promujących krwiodawstwo, co jest kluczowe dla ich funkcjonowania. 

- Dzięki nowemu oprogramowaniu IBM do przetwarzania danych jesteśmy w stanie nie tylko analizować je z perspektywy historycznej, ale również przygotowywać prognozy. Z punktu widzenia naszej placówki to bardzo istotna funkcjonalność, ponieważ pomaga nam w organizowaniu akcji promocyjnych i pozyskiwania krwi. W efekcie wdrożenia, liczba zgłoszeń od krwiodawców wzrosła o około 10 procent - powiedział Jacek Południak z RCKiK w Bydgoszczy.

Reklama

Dzięki elementowi predykcyjnemu, RCKiK w Bydgoszczy może przewidzieć, w jakich miesiącach wystąpi większe zapotrzebowanie na krew, kiedy zgłosi się więcej dawców i kiedy podjąć odpowiednie działania promocyjne. RCKiK jest też w stanie łatwiej zidentyfikować obszary lub osoby, które mają zostać objęte akcjami. Co ważne, zgromadzone dane i prognozy pozwalają na personalizację działań, m.in. na wysyłanie imiennych wiadomości SMS lub e-maili z zaproszeniami. Oprogramowanie dodatkowo wspiera pracę tzw. krwiobusów, czyli mobilnych punktów pobrań. Dzięki niemu pracownicy w wyniku analizy danych historycznych wiedzą kiedy i dokąd wysłać pojazdy oraz analizują dane zebrane podczas ich wyjazdów.

RCKiK w Bydgoszczy dysponowało wcześniej narzędziami, które pozwalały na analizę danych statystycznych wyłącznie na podstawowym poziomie. Potrzeby placówki były jednak większe, w związku z czym zdecydowano się na zmianę rozwiązania i wybór IBM Cognos Express.

IBM Cognos Express to kompleksowe rozwiązanie do inteligentnej analizy danych i planowania, skierowane głównie do organizacji średniej wielkości. Ma ono strukturę modułową, w przypadku RCKiK został wdrożony komponent IBM Cognos Express Reporter, który pozwala m.in. szybki i łatwy dostęp do danych statystycznych oraz samoobsługowe generowanie raportów. W efekcie pracownicy RCKiK w Bydgoszczy mają pełną wiedzę na temat struktury krwiodawstwa w terenie podlegającym jego działalności, w tym informację na temat grup krwi, rozkładu wiekowego etc.

- Do zalet oprogramowania IBM Cognos należą nie tylko jego rozbudowane funkcje, ale również modułowa struktura. W efekcie stanowi ono elastyczne narzędzie, które znacznie zwiększa skuteczność marketingu i wspiera klientów w ich działaniach w zależności od potrzeb - powiedział Marek Majewski, Dyrektor Działu Oprogramowania, IBM Polska.

Projekt w RCKiK w Bydgoszczy był realizowany we współpracy z firmą Asseco Poland. Rola firmy polegała na dostarczeniu oprogramowania wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętową dostosowaną do wymagań klienta.  W ramach projektu zostały również zmapowane struktury baz danych dostępne w RCKiK, a także opracowano raporty wraz z pełną dokumentacją. Aktualnie Asseco Poland wspiera samodzielną pracę użytkowników w Centrum nad bieżącymi analizami danych.

INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: IBM | krwiodawcy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje