Reklama

W Erze też taniej

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (PTC), (www.era.pl operator sieci telefonii komórkowej Era oraz Telekomunikacja Polska S.A. (TPSA) podpisały 24 grudnia 2002 r. aneks do umowy o warunkach współpracy i wzajemnych rozliczeniach. Porozumienie pozwala na zamknięcie dwustronnych zobowiązań oraz rozwiązanie sporów prawnych dotyczących wzajemnych stawek rozliczeniowych.

Reklama

Decyzja Prezesa URTiP, podtrzymująca stanowisko z dnia 29 listopada 2001 roku dotyczące stawek rozliczeń między TPSA i PTC ułatwiła zakończenie negocjacji. Ustalono również, że obecna tabela stawek za połączenia inicjowane w sieci PTC a zakańczane w sieci TPSA będzie zbliżona do wprowadzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Kwota ok. 4,5 milionów złotych, wynikająca z różnicy między stawkami ustalonymi w aneksie a stawkami określonymi w decyzji Prezesa URTiP, po których były dokonywane rozliczenia między operatorami, zostanie zapłacona przez PTC na rzecz TPSA. W zakresie stawek rozliczeniowych za połączenia inicjowane w sieci TPSA a zakańczane w sieci PTC, uzgodniono obniżkę stawek rozliczeniowych, która nastąpi w dwóch etapach: - od dnia 1 lutego 2003 roku obowiązywać będzie obniżona stawka za rozmowy w godzinach wieczornych oraz w dni wolne i święta, zaś dodatkowo

Reklama

- od dnia 1 czerwca 2003 roku obowiązywać będzie obniżona stawka za rozmowy w godzinach szczytu. TPSA zobowiązała się do równoczesnego obniżenia cen dla swoich abonentów za rozmowy do sieci PTC. W opinii PTC wprowadzone obniżki stanowią ważny krok w kierunku dostosowywania cen rozmów oraz stawek rozliczeniowych obowiązujących w Polsce do standardów europejskich, a także zapewnią znaczną obniżkę cen połączeń z sieci stacjonarnych do sieci komórkowych. Obniżki cen powinny przyczynić się do wzrostu ruchu telekomunikacyjnego między sieciami PTC i TPSA, a także dalszego zwiększenia liczby użytkowników telefonów komórkowych w Polsce.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje