Reklama

TP wnioskuje o dopłatę

TP, czyli operator wyznaczony do świadczenia usługi powszechnej, domaga się dopłaty do poniesionych kosztów.

Telekomunikacja Polska skierowała do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wniosek o przyznanie dopłaty do poniesionych przez spółkę kosztów świadczenia usługi powszechnej.

Sprawa prezentuje się następująco. Od dnia 8 maja 2006 roku Telekomunikacja Polska jest przedsiębiorcą wyznaczonym przez prezesa UKE do świadczenia usługi powszechnej na obszarze całego kraju (49 stref numeracyjnych). Zakres świadczonej usługi powszechnej obejmuje m.in. przyłączenie pojedynczego zakończenia sieci w głównej lokalizacji abonenta, utrzymanie łącza abonenckiego z zakończeniem sieci, udzielanie informacji o numerach telefonicznych oraz udostępnianie spisów abonentów, świadczenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych, a także świadczenie usług telefonicznych za pomocą aparatów publicznych.

Reklama

Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, przedsiębiorcy wyznaczonemu przysługuje dopłata do kosztów świadczenia usługi powszechnej, w przypadku ich nierentowności. Dopłatę ustala prezes UKE w wysokości kosztu netto świadczenia usługi wchodzącej w skład usługi powszechnej i dotyczy tylko tych kosztów, które przedsiębiorca wyznaczony nie poniósłby, gdyby nie miał obowiązku świadczenia usługi powszechnej.

Po otrzymaniu wniosku TP, UKE dokona weryfikacji, czy spółka poniosła koszty związane ze świadczeniem usługi powszechnej, za które domaga się dopłaty.

INTERIA.PL/informacje prasowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje