Reklama

Złota "małpka" 2002

Organizatorzy VI konferencji "Miasta w Internecie", która odbędzie w połowie czerwca br. ogłosili konkurs na: * Najlepszy gminny, miejski, powiatowy serwis WWW * Innowacyjne rozwiązania z dziedziny technologii komunikacji i informacji (ICT) wdrożone w urzędach administracji lokalnej.

W konkursie oceniane będą :

* serwisy WWW prezentowane w Internecie, poświecone w całosci lub przeważającej części problematyce miasta, gminy lub powiatu

* zrealizowane w urzędach gmin i powiatów (lub wspólnie z tymi urzędami) innowacyjne wdrożenia rozwiązań z dziedziny ICT (Information & Communication Technologies) lub produkty polskich firm ICT dla rynku klienta samorządowego.

W rywalizacji mogą brać udział:

* serwisy WWW dostępne w Internecie najpóźniej do dnia 1 maja 2002 roku

* zrealizowane w urzędach gmin i powiatów (lub wspólnie z tymi urzędami) innowacyjne wdrożenia rozwiązań z dziedziny ICT (np. systemy informacji, obiegu dokumentów, komunikacji z mieszkańcami, GIS)

Reklama

* produkty polskich firm ICT dostępne w sprzedaży na rynku "klienta samorządowego" do 1 maja 2002 r.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą od:

* zarządów gmin, powiatów, a także kierowników innych instytucji, na zlecenie których powstał serwis oraz twórcy serwisów

* firm realizujących wdrożenia ICT wspólnie z zarządami gmin i powiatów, na zlecenie których zrealizowano wdrożenie technologii ICT

Propozycje przesyłać należy w terminie do 1 maja br. na adres: Biuro Organizacyjne VI Konferencji "Miasta w Internecie", 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11a, III p. z dopiskiem "Konkurs 2002".

Oceny zgłoszonych projektów dokona jury powołane przez organizatorów. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 12 czerwca 2002 r. podczas uroczystego otwarcia VI Konferencji "Miasta w Internecie".

Jury przyzna statuetki Złotej @ w kategoriach:

* serwis gminny, miejski, powiatowy

* zaprojektowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii ICT w urzędach administracji lokalnej oraz produkt ICT dla administracji.

Więcej informacji oraz dokładny regulamin konkursu znaleźć można na stronach znajdujących się pod adresem: www.miastawinternecie.pl/konferencja

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: złoto | konkurs | serwis | złota | małpka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje