Reklama

Szybki internet i cyfryzacja pomogą Polsce

Polska ma szansę znaleźć się w pierwszej lidze krajów Europy, zdolnych konkurować na globalnym rynku, co przełoży się na poprawę jakości i standardów życia mieszkańców naszego kraju. Kluczem jest przyśpieszenie procesu cyfryzacji poprzez zwiększenie dostępności szybkich łączy internetowych, zmniejszanie cyfrowego wykluczenia oraz zwiększenie zaufania do technologii cyfrowych – wynika z raportu „Cyfrowa przyszłość Polski".

- Znaleźliśmy się, jako kraj na ważnym etapie budowy solidnych fundamentów dla konkurencyjnej gospodarki, opartej na wiedzy i innowacjach. Na tych fundamentach w przyszłości opierać się będzie także rozwój otwartego, dynamicznego społeczeństwa, realizującego swoje aspiracje - przekonuje Simon Boyd, prezes UPC Polska. I dodaje: - Politycy, biznes, decydenci, administracja publiczna - wszyscy mamy do odegrania niezwykle ważną rolę, aby Polska nie zmarnowała niepowtarzalnej szansy dołączenia do czołówki krajów innowacyjnych, które będą nowymi rozgrywającymi na gospodarczej mapie świata. 

Reklama

Z raportu "Cyfrowa przyszłość Polski" wynika, że jeśli Polska przyspieszy rozwój infrastruktury szerokopasmowej, to do 2020 r. wkład internetu w polskie PKB wzrośnie z obecnych ok. 3 proc. do 9,5 proc. Oznacza to wkład w gospodarkę w wysokości 200 mld zł, tworzenie nowych firm, a w konsekwencji - nowe miejsca pracy dla około 270 tys. osób.

Jednocześnie cyfryzacja pomoże w transformacji gospodarki opartej obecnie na eksporcie o niskiej wartości dodanej oraz wydatkach konsumpcyjnych, na gospodarkę, która będzie się rozwijać dzięki eksportowi innowacyjnych towarów i usług, zwiększonej wydajności i konkurencyjności.  

Dalszy wzrost gospodarczy, oparty na technologiach cyfrowych, nie będzie jednak możliwy bez rozwijania nowoczesnej infrastruktury cyfrowej pozwalającej na dostęp do szybkiego internetu. Ponad 60 proc. osób, podejmujących decyzje w działach IT firm, uważa, że rozpowszechnianie umiejętności cyfrowych to czynnik najbardziej przyczyniający się do przyszłego wzrostu gospodarczego. 

Jak podkreślają we wstępie do raportu Rafał Trzaskowski, minister administracji i cyfryzacji, i Michał Boni, ustępujący szef tego resortu, ważne jest także znoszenie wciąż istniejących barier na rynku europejskim, co stworzy szanse dla rodzimych przedsiębiorców, a w konsekwencji, dla konkurencyjności Europy. Jako przykład podają budowane wspólnie od wielu miesięcy nowe ramy prawne ochrony danych osobowych o charakterze  paneuropejskim, podkreślając przy tym, że nie ma sprzeczności między ochroną prywatności obywateli a działaniami biznesu.

Na podstawie raportu sformułowane zostały rekomendacje działań, które pozwolą wyzwolić polski potencjał cyfrowy:

·         Skoordynowana i jednolita strategia cyfryzacji dla całej administracji publicznej

·         Efektywne regulacje wspierające inwestycje sektora prywatnego w sieci nowej generacji

·         Wspieranie efektywnego miksu technologicznego

·         Efektywne korzystanie z funduszy UE

·         Nowa polityka konkurencyjna

·         Edukacja na rzecz zwiększenia cyfrowego włączenia polskich małych i średnich firm

·         Zrównoważone rozwiązania dotyczące ochrony danych edukacja użytkowników internetu

·         Cyfryzacja jako kluczowe narzędzie dla nowoczesnych modelów społecznych

·         Edukacja na rzecz większego włączenia cyfrowego

Raport "Cyfrowa przyszłość Polski - fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji" przygotowanego na zlecenie UPC przez instytut Amarach Research oraz firmę Deloitte

Informacja prasowa/INTERIA.PL

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: UPC Polska | polska cyfrowa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje