Senackie zmiany w ustawie

Senat RP zakończył pracę nad nowym prawem telekomunikacyjnym. Zgodnie z zaakceptowanymi poprawkami użytkownicy nie będą musieli okazywać dowodu tożsamości przy zakładaniu darmowych kont poczty elektronicznej. Senat nie zgodził się też na rejestrację kart pre-paid do telefonów komórkowych.

Został utrzymany w mocy kontrowersyjny art. 26, który nakazuje wszystkim operatorom podejmować negocjacje o udzieleniu dostępu do własnej sieci - operatorzy żądali zastąpienia terminu "dostęp do sieci" terminem "łączenie sieci" (co ograniczałoby liczbę chętnych do współpracy podmiotów do tych operatorów wirtualnych, którzy już mają jakąś własną infrastrukturę).

Reklama

Ustawa w wersji senackiej bardziej wyraźnie zobowiązuje Prezesa URTiP do działań na rzecz ochrony konkurencji, równości dostępu, wzmacniania rynku telekomunikacyjnego oraz - co warte odnotowania - "neutralności technologicznej przyjmowanych norm prawnych".

Senat wprowadził również kilkadziesiąt innych poprawek, których skutkiem jest m.in.:

- pewne wzmocnienie pozycji Prezesa URTiP wobec UOKiK, KRRiT oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych,

- uściślenie zasad gospodarki częstotliwościami radiowymi oraz zasobami numeracyjnymi,

zracjonalizowanie zasad operowania danymi i aplikacjami umieszczanymi na terminalu abonenta (m.in. problem tzw. "cookies").

Pełna wersje Ustawy po poprawkach Senatu mozesz przeczytać tutaj

Dowiedz się więcej na temat: Senat

Reklama

Najlepsze tematy

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje