Reklama

Polska kontra cyberprzestępcy

Polski rząd ma zamiar podjąć walkę z infekcjami przez strony WWW i szpiegostwem komputerowym poprzez Program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011.

Reklama

Prezentacja tego programu była jednym z głównych punktów spotkania Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego, pracującego w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Reklama

Spotkanie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego odbyło się w poniedziałek. Jego pracom ze strony rządowej przewodniczył Witold Drożdż, wiceminister w MSWiA odpowiedzialny za informatyzację, a ze strony samorządowej Jan Maciej Czajkowski, Dyrektor Biura Informatyki Urzędu Miasta Łodzi.

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP

W czasie spotkania odbyła się prezentacja Rządowego programu ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009 - 2011, opracowywana wspólnie przez Departament Infrastruktury Teleinformatycznej MSWiA oraz Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW.

Celem programu ma być m.in. stworzenie i wdrożenie spójnej polityki bezpieczeństwa oraz stworzenie trwałego systemu koordynacji. Do najważniejszych zagrożeń autorzy programu zaliczyli m.in. podmianę treści witryn WWW, infekcję poprzez witryny WWW, szpiegostwo komputerowe i szpiegostwo przemysłowe.

W związku programem prowadzone będą prace w obszarach organizacyjnym, prawnym oraz edukacji społecznej i specjalistycznej. Adresatami działań programu są wszyscy obywatele RP.

W zakresie prawa konieczne będą m.in. definicja podstawowych pojęć takich jak cyberterroryzm, cyberprzestępstwo i krytyczna infrastruktura teleinformatyczna. Istotne jest również wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za pracę w poszczególnych sektorach, prowadzenie wspólnej polityki bezpieczeństwa.

Do aspektów technicznych Programu zaliczono działania na rzecz zaplecza technicznego w ramach koordynacji działań i wsparcia polityki bezpieczeństwa, utworzenie centrum zobrazowania, rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania ARAKIS GOV, testowanie poziomu zabezpieczeń. Kolejnym wyzwaniem jest edukacja społeczna i specjalistyczna, w tym ustawiczne kształcenie specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Wiele zmian w ustawie o informatyzacji

Innym ciekawym punktem spotkania Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego był przygotowany w MSWiA projekt nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz kilku innych ustaw.

Dowiedz się więcej na temat: rząd | prezentacja | MSWiA | cyberprzestępcy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje