Reklama

O czym zapomniały e-banki?

Choć co drugi Polak deklaruje, że posiada rachunek w banku, to wciąż niewielu z nas korzysta z usług bankowości elektronicznej. Powód? Nie ufamy takim formom usług - wynika z badań przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia. Ci którzy już się przekonali najczęściej korzystają z realizacji usług za pomocą telefonu, ale bardzo rzadko w systemie WAP, choć wielu z nas słyszało o takiej możliwości.

Wprawdzie z usług bankowych realizowanych przez Internet korzysta obecnie jedynie pięciu badanych na tysiąc, którym bank daje taką możliwość, ale aż 78% respondentów posiadających rachunek w banku zadeklarowało, że słyszało o takich usługach.

Reklama

Jak zatem badani argumentują swoją niechęć do internetowych usług banków?

Ponad połowa- 52% -respondentów za przyczynę podaje brak dostępu do Internetu. Jednak liczba korzystających z internetowej bankowości mogłaby radykalnie się zmienić, gdyby więcej klientów banków miało dostęp do sieci. Często wymienianym powodem jest również brak zaufania dla tej formy kontaktów z bankiem (20% odpowiedzi). Dziesięć osób na tysiąc deklaruje, że nie widzi potrzeby korzystania z tego typu usług, a 9% nie wie jak z nich korzystać.

Badania ARC Rynek i Opinia wykazały, że w obrębie całej populacji znikomy jest odsetek osób posiadających konto w wirtualnym banku lub zamierzających je założyć w ciągu najbliższych miesięcy. Ale należy podkreślić, że liczba osób korzystająca z usług elektronicznych banków wciąż wzrasta. Badani najczęściej słyszeli o dwóch internetowych bankach: Inteligo i mBank.

NAJCHĘTNIEJ PRZEZ TELEFON

81% respondentów posiadających konto w banku słyszało o usługach bankowych realizowanych przez telefon.

Jednak niewiele ponad połowa (53%) badanych zadeklarowała, że bank, w którym mają rachunek świadczy również takie usługi. Jednocześnie dość duży odsetek osób (34%) nie orientuje się, czy w ich banku istniej taka możliwość. Telefoniczna realizacji usług, obok tradycyjnej jest najbardziej popularną formą kontaktów z bankiem. Korzysta z niej 9% badanych, posiadających rachunek w banku. Najczęściej, bo aż w 84% sprawdzamy stan konta, rzadziej zasięgamy informacji o ostatnio wykonywanych operacjach (29% wskazań).

Na pytania ankieterów: "Dlaczego nie korzysta Pan(i) z usług bankowych przez telefon?" , aż 33% respondentów odpowiedziało, że nie ufa takiej formie kontaktu z bankiem.20,7% deklaruje brak potrzeby korzystania z takich usług. Ponad 13% badanych nie wie jak korzystać z takiej usługi. Dla niespełna 10% jest ona za droga.

Spośród osób, które nie słyszały o usługach bankowych realizowanych drogą telefoniczną, 27% respondentów zadeklarowało, że byłoby zainteresowanych korzystaniem z takiej możliwości. Najczęściej sprawdzaliby stan konta (95% wskazań), dokonywali przelewów (72% wskazań) i płacili rachunki przez telefon (63% odpowiedzi).

WAP NIEPOPULARNY

O usługach bankowych realizowanych w systemie WAP słyszał jedynie co piąty respondent posiadający konto w banku, ale żadna z badanych osób nie korzysta z takiej możliwości. Usługi realizowane w systemie WAP częściej znane są osobom posiadającym telefony komórkowe. Jedynie 15% osób nie posiadających telefonu komórkowego słyszało o tego typu usługach bankowych. 7% badanych, którzy do tej pory nie słyszeli o takiej usłudze, lub ich bank nie daje im takiej możliwości zadeklarowało, że korzystało by z takiej formy bankowości.

Badanie zostało zrealizowane metodą indywidualnych wywiadów kwestionariuszowych w dniach 18 - 24 czerwca 2001 roku na losowej próbie 1000 respondentów w wieku 18 - 65 lat.

Zobacz: http://www.arc.com.pl/

(źródło: Web Express: www.weinfo.pl)

INTERIA.PL

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: konto | telefon | rachunek | bank

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje