Kupowanie smartfonów: o tym musisz pamiętać!

Zakupy przez internet to przede wszystkim wygoda, oszczędność czasu, atrakcyjne ceny (zwykle niższe niż w sklepach stacjonarnych) i krótki czas realizacji zamówienia. Kupując on-line trzeba się jednak liczyć także z pewnym ryzykiem – nigdy przecież nie można mieć całkowitej pewności, że sprzedawca, z którego oferty postanowiliśmy skorzystać, nie zechce postąpić nieuczciwie, naruszając prawo lub nadużywając naszego zaufania.

Podpowiadamy wobec tego, o czym należy pamiętać i na co warto zwrócić szczególną uwagę podejmując decyzję o zakupie nowego smartfonu przez internet.

Zasada pierwsza: upewnij się, jaką umowę zawierasz


Zdarza się, że  zamieszczane są oferty  wynajmu urządzeń elektronicznych, a nie ich sprzedaży, które celowo są tak formułowane, aby na pierwszy rzut oka w niczym nie różniły się od tradycyjnych ofert kupna-sprzedaży. Osoba, która zawrze nieświadomie taką umowę, stanie się jedynie użytkownikiem (posiadaczem) nowego telefonu, podczas gdy w świetle prawa jego rzeczywistym właścicielem wciąż będzie podmiot ("sprzedawca"), który zamieścił taka ofertę. Po zawarciu takiej transakcji  nie będziesz mógł w konsekwencji dowolnie rozporządzać nowym smartfonem, czyli np. nie będzie go mógł sprzedać lub przekazać w prezencie osobie trzeciej. Nawet więcej: jeśli urządzenie ulegnie uszkodzeniu, kradzieży lub zgubieniu, jego prawny właściciel (sprzedawca) będzie mógł się domagać od jego posiadacza naprawienia szkody.

Na podobne praktyki narażeni są wszyscy konsumenci dokonujący zakupów on-line. Z tego powodu należy dokładnie czytać regulaminy sklepów internetowych, zwracając baczną uwagę na opisy i klauzule zawarte w ofertach. Często zamieszcza się je w nieszczególnie eksponowanym miejscu, starając się dodatkowo na różne sposoby zmniejszyć ich czytelność. Warto również sprawdzać ogłoszenia, wyszukując w nich - za pomocą narzędzia do wyszukiwania (uruchomimy je za pomocą skrótu klawiszowego: CTRL+F) - słów kluczowych takich, jak "cena", "sprzedaż", "umowa", "najem", "wypożyczenie" czy "leasing". W razie podejrzeń co do zamiarów i uczciwości sprzedawcy, warto go wprost zapytać o warunki proponowanej przez niego umowy; jeśli będzie odpowiadał w sposób nieprecyzyjny, mglisty i niewzbudzający zaufania, należy stanowczo zastanowić się nad kontynuacją zakupów. Owszem, niejedna okazja może nam przez to przejść koło nosa, ale - jak mawia stare porzekadło - "lepiej dmuchać na zimne, niż się gorącym sparzyć".

Zasada druga: upewnij się, że otrzymasz dowód zakupu


W zgodzie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami, każdy sprzedawca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest wystawić i wydać kupującemu dowód zakupu: może nim być paragon fiskalny lub faktura VAT. Sprzedawca musi wydać dowód zakupu bez dodatkowych ponagleń najpóźniej w momencie otrzymania zapłaty - jeśli tak się nie stanie, należy go poprosić o wystawienie stosownego dokumentu. Bez niego bowiem, o czym warto przypomnieć, konsument może mieć  trudności z dochodzeniem należnych mu roszczeń gwarancyjnych, co okaże się zapewne szczególnie uciążliwe wtedy, gdy zakupiony przez niego smartfon krótko po zakupie ulegnie awarii.

Kupując on-line sprawdzajmy więc koniecznie, czy dowód zakupu, który otrzymaliśmy wraz z urządzeniem, został wystawiony prawidłowo. Zwróćmy uwagę, czy dane widniejące na dokumencie w sposób konkretny określają zakupiony towar.  Nie wystarczy wskazać, że przedmiotem zakupu był "produkt elektroniczny" lub "sprzęt RTV".

Zasada trzecia: sprawdź, czy przysługuje ci gwarancja


Gwarancja  jest świadczeniem oferowanym dobrowolnie przez producenta towaru. Kupując telefon za pośrednictwem internetu powinno się zatem sprawdzić, czy jest on objęty  gwarancją producenta i jakie warunki należy spełnić, aby z niej skorzystać. Zweryfikujmy zatem, na jaki okres się jej udziela, jaki jest zakres napraw gwarancyjnych, jakich usterek lub awarii nie obejmuje gwarancja, jakich akcesoriów należy używać, aby nie stracić gwarancji, oraz jakie dokumenty będą podstawą do uznania roszczeń gwarancyjnych konsumenta. Na zapisy gwarancyjne warto zwracać uwagę w trakcie zakupów dokonywanych on-line. Zdarza się bowiem, że przedmioty wystawione na sprzedaż w wyjątkowo atrakcyjnej cenie pochodzą z ekspozycji lub ze zwrotu.

Jeśli zdarzy nam się kupić produkt nieobjęty gwarancją, w razie jego awarii możemy zostać narażeni na niepożądane koszty. Z tego powodu warto się zatem szczególnie uważnie przyglądać gwarancjom udzielanym na przedmioty pochodzące ze zwrotu lub zdjęte z ekspozycji. Niektórzy producenci liczą bowiem okres gwarancyjny od momentu, w którym urządzenie zostało po raz pierwszy uruchomione lub aktywowane. 

Zasada czwarta: czytaj regulaminy!

O konieczności studiowania regulaminów pisaliśmy już co prawda wyżej, ale wydaje się, że im częściej przypomina się o sprawach ważnych, tym lepiej. Dlatego też powtarzamy: kupując telefon przez internet zapoznajmy się z regulaminem sklepu, który swoje usługi świadczy drogą elektroniczną, zawierając umowy poza lokalem przedsiębiorstwa. Regulamin sklepu internetowego musi być - zgodnie z polskim prawem - opublikowany na jego stronach. Jeśli więc sprzedawca nie uczynił tym wymogom zadość, to możemy podejrzewać, że również do pozostałych swoich obowiązków będzie miał podobny, lekceważący stosunek.

Zasada, o której piszemy, rozciąga się zresztą na wszystkie sfery naszego życia. Zanim podpiszemy jakikolwiek regulamin, dokładnie zapoznajmy się z jego treścią, zwracając zwłaszcza uwagę czy nie są zawarte w nim klauzule niedozwolone (ich listę znajdziemy na tej stronie). I nie zapominajmy: pozory mylą! Warto mieć wobec tego świadomość, że nawet najbardziej profesjonalnie wyglądający regulamin może nieraz naruszać, celowo lub przypadkiem, prawa konsumenta.

Zasada piąta: sprawdź, kim jest twój sprzedawca


Znajdując wyjątkowo atrakcyjną ofertę, sprawdźmy koniecznie informacje o stojącym za nią sprzedawcy. Zweryfikujmy, czy znajdujące się na stronie sklepu internetowego dane kontaktowe i teleadresowe, numery telefonów, dane do przelewu czy numer NIP (i numer wpisu do KRS, jeśli sprzedawca podlega obowiązkowi jego posiadania) pojawiają się również w innych miejscach sieci. Sprawdźmy też, czy sprzedawca widnieje w jednym z rejestrów gromadzących informacje o podmiotach prowadzących w Polsce działalność gospodarczą (CEIDG, EKRS) i czy pozostaje płatnikiem VAT oraz jaki status ma jego numer NIP. Dzięki takiej kontroli  zmniejszamy ryzyko zakupu nieudanego zakupu. Smartfony nie należą dziś przecież do urządzeń tanich!

Artykuł powstał we współpracy z marką Samsung.

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje