Reklama

Jaka będzie cyfrowa Polska

E-administracja, e-usługi, e-biznes, e-szkoła, e-kultura i sztuka - to rządowa wizja cyfrowej Polski następnych lat opleciona gęstą siecią szerokopasmowego internetu w każdym zakątku naszego państwa.

O nowoczesnej Polsce dyskutowano na panelu "Polska cyfrowa" w czasie dwudniowej konferencji "Od transformacji do modernizacji" odbywającej się w weekend w kancelarii premiera.

- Już za kilka miesięcy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawy nie będą załatwiane w tradycyjnej formie papierowej, ich miejsce zajmie elektroniczny obieg dokumentów - powiedział Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji otwierając dyskusję.

Minister Witold Drożdż podkreślił, że Polska w ciągu ostatnich 2 lat zrobiła bardzo duże postępy w zakresie dostępu do internetu. Także w zakresie elektronicznej administracji, co potwierdził ostatni ranking Komisji Europejskiej. Przyjęta przez rząd Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, w której powstawaniu brało udział wiele instytucji sektora publicznego, prywatnego, ośrodków naukowo-badawczych oraz organizacji pozarządowych, stworzyła warunki do powszechnego dostępu do treści i usług w sieciach teleinformatycznych.

Reklama

Powołany przez premiera Donalda Tuska zespół Polska Cyfrowa, złożony z uznanych fachowców i ekspertów, przygotował dobrą płaszczyznę rozwiązań legislacyjnych, umożliwiających praktyczne wprowadzenie idei cyfryzacji.

Minister Magdalena Gaj stwierdziła: - Żyjemy w czasach, w których tak jak woda, prąd i gaz, internet powinien być dostępny w każdym domu. Podkreśliła, że przyjęta ostatnio przez rząd ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która była między innymi efektem prac zespołu Polska Cyfrowa, zaktywizuje inwestycje w sektorze telekomunikacji . To w przyszłości umożliwi Polakom nie tylko łatwiejsze, ale i tańsze korzystanie z internetu.

Zdaniem minister Gaj, jednym z najważniejszych rozwiązań tego projektu jest usunięcie barier, które hamowały proces budowy sieci szerokopasmowego internetu. Chodzi m.in. o zmiany w przepisach dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy ułatwienia w dostępie do nieruchomości na potrzeby telekomunikacji, tzw. prawo drogi. Zliberalizowano również przepisy dotyczące zajęcia pasa drogowego na potrzeby infrastruktury telekomunikacyjnej. Minister M. Gaj dodała, że w lipcu br. Ministerstwo Infrastruktury wydało rozporządzenie, na podstawie którego wszystkie budowane obecnie budynki i gmachy użyteczności publicznej powinny być wyposażone w instalację telekomunikacyjną.

Wszyscy uczestnicy panelu popierali potrzebę zwiększenia dostępności usług administracji wszystkich szczebli za pośrednictwem internetu. Przedstawiciele MSWiA podkreślali zaawansowany stan prac nad rozwojem portalu administracji publicznej - ePUAP. Dzięki tym rozwiązaniom wszyscy będą mogli załatwić wiele spraw właśnie drogą elektroniczną. Resort przygotowuje się ponadto do wprowadzenia, z początkiem 2011 r., dowodów osobistych z podpisem elektronicznym.

Minister edukacji Katarzyna Hall powiedziała, że nowoczesna szkoła powinna w coraz większym zakresie korzystać z usług teleinformatycznych. - Dynamicznie zwiększa się w Polsce liczba szkół, w których funkcjonują elektroniczne dzienniki klasowe, a wydawcy zyskali możliwość udostępniania podręczników wyłącznie w wersji elektronicznej. Minister Hall zwróciła uwagę na opracowywaną obecnie ustawę wprowadzającą nowoczesny jednorodny systemu informacji oświatowej on-line, który pozwoli nowocześnie i efektywnie zarządzać szkolnictwem na każdym szczeblu.

Juliusz Braun z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podkreślił znaczenie, jakie dla ludzi współczesnych i dla przyszłych pokoleń ma program digitalizacji dóbr kultury. Dzięki cyfryzacji możliwe jest poznanie wybitnych dzieł literatury, sztuki, filmów, obejrzenie zbiorów muzealnych.

INTERIA.PL/informacje prasowe

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: jacy | e-administracja | szkoła | minister

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje