EMCom zbuduje Polski Portal Rozwojowy

Tarnowska firma EMCom sp. z o.o. uzyskała grant Banku Światowego na realizację Polskiego Portalu Rozwojowego. Polski Portal Rozwojowy jest elementem międzynarodowej inicjatywy Banku Światowego o nazwie Global Development Gateway (http://www.developmentgateway.org). Portal ma ułatwiać współpracę administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego działających na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju. Obecnie inicjatywa Banku Światowego realizowana jest w 41 krajach świata.

Partnerami informacyjnymi, działającymi w grupie roboczej ds. definiowania zawartości informacyjnej portalu, są m.in.: Bank Światowy, Program ONZ ds. Rozwoju (UNDP), Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury, Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", Polskie Towarzystwo Informatyczne, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Krajowy Punkt Kontaktowy 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej działający przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, BusinessPress sp. z o.o. i Doskomp sp. z o.o.

Reklama

Polski Portal Rozwojowy stanowić ma zaplecze informacyjne oraz narzędzie komunikacji dla podmiotów aktywnie działających na rzecz rozwoju kraju, reprezentujących sektor publiczny, biznes oraz środowiska związane z przedsięwzięciami innowacyjnymi. - Naszą intencją jest głębokie zorientowanie portalu na zagadnienia związane z eGovernment, zdalnym nauczaniem (eLearning) oraz gospodarką opartą na wiedzy (Knowledge Based Economy). Portal powinien być także narzędziem umożliwiającym współpracę różnych instytucji, organizacji i środowisk zaangażowanych w proces kreowania zmian ekonomicznych, społecznych i kulturowych poprzez stosowanie elektronicznych mediów - mówi Krzysztof Głomb, prezes EMCom sp. z o.o.

Reklama

Najlepsze tematy

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje