Reklama

Coraz więcej życia przenosimy do sieci

E-usługi cieszą się coraz większą popularnością wśród internautów - wynika z najnowszego raportu firmy Cisco, który pokazuje także, iż coraz większa część naszego życia przenosi się do świata wirtualnego.

Firma Cisco zaprezentowała wyniki ankiety dotyczącej wykorzystywania szerokopasmowego internetu i popularności usług internetowych. Wnioski z ankiety wskazują, że dostrzegamy coraz więcej możliwości oferowanych przez sieć. W porównaniu z wynikami podobnej ankiety przeprowadzonej w 2008 roku, wzrosła liczba użytkowników internetu zainteresowanych korzystaniem z usług online.

Obecnie internet przestał być traktowany jedynie jako źródło informacji i ułatwienie w nawiązaniu komunikacji. Chociaż nadal czytamy wiadomości w sieci (prawie 78 proc. użytkowników), poszukujemy informacji (66 proc.) i kontaktujemy się z innymi internautami (niemal 20 proc.), wzrasta też zainteresowanie usługami online.

Coraz więcej firm i instytucji oferuje swoim klientom usługi internetowe. Wśród najpopularniejszych internauci wskazali bankowość internetową - dwie trzecie ankietowanych (60 proc.) dokonuje operacji bankowych online. Wzrosła też rola e-zakupów. Co drugi ankietowany (51,3 proc.) korzysta z usług sklepów internetowych , podczas gdy w 2008 roku zainteresowanie taką formą zakupów zadeklarowało jedynie 8 proc. badanych.

Reklama

Z badań wynika też, że coraz większa część naszego życia przenosi się do świata wirtualnego. Prawie 3/5 ankietowanych (prawie 60 proc.) spędza w sieci ponad 5 godzin dziennie, a kolejne 2/5 (ponad 37 proc.) - 3 godziny. Z internetu korzystamy przede wszystkim w miejscu pracy (prawie 88 proc. respondentów), ponad 70 proc. uczestników badania loguje się do sieci w domu, a prawie 22 proc. to zdalni użytkownicy.

W porównaniu z wynikami podobnej ankiety przeprowadzonej w 2008 roku, wzrosła liczba użytkowników mobilnego internetu. W 2008 roku zaledwie 14 proc. osób, które wzięło udział w badaniu używało technologii mobilnych aby połączyć się z siecią. Większą popularnością cieszy się także wykorzystanie łączy internetowych wysokiej jakości - znakomita większość ankietowanych (ponad 90 proc.) korzysta obecnie z szerokopasmowego dostępu do internetu .

Badanie zostało przeprowadzone podczas dziewiątej konferencji Cisco EXPO 2010 na niereprezentatywnej grupie ponad 700 przedstawicieli polskich przedsiębiorstw i administracji publicznej ze szczebla kierowniczego.

Media2
Dowiedz się więcej na temat: Życie | internet

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama