Reklama

Cały czas jedna piąta

Rośnie liczba polskich internautów, którzy stanowią już 19,8% populacji mieszkańców naszego kraju w wieku 15 lat i więcej. Jak pokazują najnowsze badania ARC Rynek i Opinia, liczba ta wzrosła w porównaniu z poprzednią falą badania, kiedy to Internauci stanowili 13,4% populacji. Jeszcze większą różnicę obserwujemy w porównaniu z pierwszą falą badania Internet Monitor na początku 2000 roku. Na szybki wzrost liczby internautów w tym roku wpływa jednocześnie wiele czynników.

Reklama

Niewątpliwie zainteresowanie Internetem rośnie dzięki dynamicznemu rozwojowi sieci. Poza tym do rzeszy korzystających z Internetu dołącza coraz więcej użytkowników na wsi. Mimo, że to wciąż niewielka grupa, to systematycznie i szybko powiększająca się. Wyraźny przyrost zauważalny jest także wśród kobiet. Istotny jest również sposób dostępu. Coraz więcej respondentów łączy się z domu za pomocą sieci kablowych.

Reklama

Zdaniem dr Adama Czarneckiego, wiceprezesa ARC Rynek i Opinia, już od kilku lat obserwujemy trend wzrostowy, jednak dopiero od niedawna widać znaczne przyspieszenie. Więcej ludzi zaczęło doceniać wagę Internetu. Bez wątpienia prócz wymienionych powodów duże znaczenie mogły mieć także wydarzenia z 11 września. Internet stał się najlepszym sposobem zdobywania aktualnych informacji i komunikowania się, dodaje Adam Czarnecki.

Kto korzysta?

Największy odsetek internautów mieszka w miastach (powyżej 500 tysięcy mieszkańców, 20,5%). Na wsi odsetek korzystających z Internetu jest wciąż niewielki. Mieszkańcy wsi stanowią 16,8% wszystkich użytkowników sieci. Wśród korzystających z Internetu najliczniej reprezentowane są osoby, które są użytkownikami co najmniej od 2-3 lat. Co czwarty internauta jest nim dopiero od roku, bądź (24,9%).

A kto nie?

Jakie są powody nie korzystania z Internetu?. Wciąż największym utrudnieniem jest brak dostępu ( 36,5% wskazań). W drugiej kolejności (33,4% wskazań) jako przyczynę nie korzystania z sieci respondenci wymieniają brak komputera. Co ciekawe nadal wysoki jest odsetek osób, które nie odczuwają potrzeby korzystania z tej drogi komunikacji i zdobywania informacji. Tak sądzi ponad 15% badanych. Jednak w porównaniu z pierwszym kwartałem bieżącego roku odsetek osób, które nie widzą powodu korzystania z sieci zmniejszył się o ponad 5%. Widać wyraźną zmianę w opinii respondentów- mówi dr Adam Czarnecki. Najważniejszym powodem nie korzystania z sieci jest brak dostępu. Maleje za to liczba tych, którzy jako przyczynę nie korzystania z Internetu podają brak komputerów, bądź nie widzą potrzeby jego używania.

Skąd się łączymy?

Najczęściej, 54,5% wskazań, z Internetem łączymy się z domu, ale także z pracy (37,8%), ze szkoły, bądź uczelni (55,1% wskazań). Większość internautów korzysta z sieci każdego dnia, zadeklarowało to 35% respondentów. Niewiele ponad 23% badanych tylko kilka razy w tygodniu.

Sieci kablowe dały szansę na szybszy i tańszy dostęp do Internetu- komentuje Adam Czarnecki. Dlatego więcej jest tych, którzy z sieci korzystają w domu. Wydaje się, że liczba takich użytkowników będzie nadal wzrastała.

(żródło: Web Express: http://www.weinfo.pl/)

INTERIA.PL

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: internet | WSI

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje