Apple też walczy z piractwem

Wobec faktu, iż w ostatnim okresie nasiliła się aktywność nielegalnych "dystrybutorów" oferujących na rynku oprogramowanie specjalistyczne na komputery Apple - firma SAD, przedstawiciel m.in. Apple Computer i Quark Inc. na rynku polskim postanowiła rozpocząć intensywną kampanię zmierzającą do ukrócenia takich nieuczciwych praktyk.

Firma SAD, reprezentując w stowarzyszeniu antypirackim Business Software Appliance na terenie Polski takie firmy jak Apple, Quark czy FileMaker, uruchomiła stronę internetową pod adresem

Reklama

http://www.apple.com.pl/news/audyt, umożliwiającą Klientom natychmiastowe sprawdzenie we własnym zakresie zawartości twardych dysków, legalności zainstalowanego oprogramowania czy identyczności wersji tego oprogramowania.

Wśród aplikacji, których audyt zaleca SAD, są popularne na platformie Macintoshowej programy QuarkXPress, Microsoft Office X, Final Cut Pro, FileMaker oraz system operacyjny Mac OS X Jaguar.

Wraz z działaniami o charakterze pomocowo-edukacyjnym SAD rozpoczął też kampanię przeciw nieuczciwym "dystrybutorom" nielegalnego oprogramowania.

Jeśli po sprawdzeniu okaże się, że posiadane oprogramowanie jest nielegalne - SAD daje ich nabywcom szansę. Nalezy zgłosić taki przypadek do firmy, a ta wystawi warunkowe licencje dopuszczające oprogramowanie do użytku do dnia 31 maja. Do tego dnia klient ma czas na decyzję o pełnym zalegalizowaniu lub pozbyciu się pirackiej wersji

Dowiedz się więcej na temat: firma | apple

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje